Strona główna Aplikacje ai24 Galeria Silverlight

PostHeaderIcon Darmowa galeria na Twoją stronę - aiGaleria24

Internetowa galeria fotografii aiGaleria24 umożliwia publikację galerii na własnej witrynie. W obecnej wersji aiGaleria24 oferuje :

 • Dynamiczne wczytywanie albumu fotografii z pliku XML,
 • Prezentację tytułów fotografii,
 • Nawigator,
 • Możliwość zdefiniowania następujących parametrów pracy galerii z poziomu kodu HTML :
  • Czas prezentacji fotografii,
  • Kolor tła galerii,
  • Widoczność panelu nawigacji,
  • Widoczność panelu nagłówka,
  • Tryb skalowania fotografii,
 • Wskaźnik trybu offline,
 • Wskaźnik błędów inicjowania aplikacji,
 • Efektowną animację zmiany obrazu,
 • Fotografie jako hiperłącza.

Uruchom demo galerii


Wdrożenie aplikacji

Zobacz przykładowe wdrożenia aplikacji aiGaleria24.

1. Pobierz aplikację

Pobierz aplikację aiGaleria24

2. Rozpakuj archiwum i umieść na swoim serwerze plik aiGaleria24.xap

3. Umieść na swojej stronie następujący kod HTML :

<object data="data:application/x-silverlight-2," 
 type="application/x-silverlight-2" 
 width="460px" 
 height="150px"
 
<param name="source" value="aiGaleria24.xap">
 <param name="minRuntimeVersion" value="4.0.50826.0" />
 <param name="autoUpgrade" value="true" />
 <param name="initParams" value="
 Album=album.xml,
 Duration=5,
 Background=FFFFFFFF,
 NavigationVisibility=HotTrack,
 TitleVisibility=HotTrack,
 StretchMode=None"/>
 
<a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=4.0.50826.0" style="text-decoration:none">
 <img src="/nosllogo_small.png" alt="Pobierz MS Silverlight" style="border-style:none;margin:auto;"/>
 </a>
 </object>

Opis kodu :

width="460px"
height="150px"

Rozmiary galerii mogą być podane w pikselach (px) lub w procentach (%).

<param name="source" value="aiGaleria24.xap">

Ścieżka względna (względem html) do pliku aplikacji aiGaleria24.

Album=album.xml

Ścieżka względna (względem pliku aiGaleria24.xap) do pliku XML z albumem.

UWAGA !! Plik XML można zastąpić skryptem generującym album. W przypadku zastosowania skryptu należy pominąć punkt 4 niniejszej instrukcji, gdyż album jest generowany automatycznie przez skrypt. Fragment kodu z użyciem skryptu wygląda następująco :

Album=album.php

Duration=5

Czas wyświetlania pojedynczej fotografii (w sekundach). Wartość domyślna wynosi 5 sekund a minimalna 2 sekundy.

Background=FFFFFFFF

Kolor tła galerii (w formacie ARGB). Domyślna wartość to FFFFFF (biały).

NavigationVisibility=HotTrack

Widoczność nawigatora. Możliwe wartości to :

 • Visible - zawsze widoczny,
 • Collapsed - zawsze ukryty,
 • HotTrack - widoczny po najechaniu kursorem,

Wartość domyślna to HotTrack.

TitleVisibility=HotTrack

Widoczność nagłówka możliwe wartości (patrz widoczność nawigatora). Wartość domyślna to HotTrack.

StretchMode=None

Tryb skalowania fotografii. Możliwe wartości to :

 • None - brak skalowania/oryginalny rozmiar,
 • Fill - fotografia zostanie przeskalowana do rozmiarów galerii (bez zachowania proporcji),
 • Uniform - fotografia zostanie przeskalowana do rozmiarów galerii (z zachowaniem proporcji bez przycinania),
 • UniformToFIll - fotografia zostanie przeskalowana do rozmiarów galerii (z zachowaniem proporcji i przycięciem niemieszczących się fragmentów),

Wartość domyślna to None.

<img src="/nosllogo_small.png" alt="Pobierz MS Silverlight" style="border-style:none;margin:auto;"/>

Ścieżka do obrazu wyświetlanego gdy użytkownik nie posiada zainstalowanej wtyczki MS Silverlight.

4. Umieść na swoim serwerze plik XML z albumem :

<ImageGalleryAlbum>
 
<ImageGalleryAlbumElement>
 <Source>/Images/b1.jpg</Source>
 <Hyperlink> http://www.ai24.eu </Hyperlink>
 <Target>_blank</Target>
 <Title>ai24.eu Aplikacje Internetowe</Title>
</ImageGalleryAlbumElement>

<ImageGalleryAlbumElement>
 <Source>/Images/b2.jpg</Source>
 <Hyperlink> http://www.google.pl </Hyperlink>
 <Target>_blank</Target>
 <Title>Google wyszukiwarka</Title>
</ImageGalleryAlbumElement>

</ImageGalleryAlbum>

Opis kodu :

<Source>/Images/b1.jpg</Source>

Ścieżka względna (względem pliku aiGaleria24.xap) do fotografii.

<Hyperlink> http://www.ai24.eu </Hyperlink>

Hiperłącze dla fotografii (nie jest wymagane).

<Target>_blank</Target>

Okno docelowe dla hiperłącza (nie jest wymagane, wartość domyślna to "_self"). Możliwe wartości to :

 • _blank - nowe, nienazwane okno,
 • _parent - okno macierzyste lub okno rodzica,
 • _self - okno z którego nastąpiło odwołanie,
 • _top - okno głowne, likwidowane są wszystkie inne ramki

<Title>ai24.eu Aplikacje Internetowe</Title>

Tytuł dla fotografii (nie jest wymagany).

5. Ciesz się swoją galerią :)

Uwaga dot. ścieżek względnych. W razie problemów ze zrozumieniem natury ścieżek względnych odsyłam do artykułu z kurshtml.boo.pl

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Język witryny