Strona główna Poradnik ai24 Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa – Instrukcja wypełniania

PostHeaderIcon Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa – Instrukcja wypełniania

Sposób wypełniania standardowego formularza Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa regulują uchwały Walnego Zgromadzenie Związku Banków Polskich opracowane przez Zespół ds. Standaryzacji Dokumentów Bankowych. Układ formularza może być różny - w zależności od potrzeb wystawcy. Układ podawanych informacji jest jednak istotny ze względu na późniejszą dalsza prace z dokumentem, na przykład skanowanie. Każdy formularz podzielony jest na następujące bloki:

 • odbiorca - służący do identyfikacji odbiorcy, numeru jego rachunku oraz kwoty, waluty i rodzaju płatności (W/P),
 • zleceniodawca - służący do identyfikacji zleceniodawcy, numery jego rachunku (w przypadku przelewu) lub kwoty słownie (w przypadku wpłaty) oraz tytułu dokonywanej wpłaty,
 • potwierdzenia - miejsce na datę, podpisy i pieczątki oraz doliczenie ewentualnej opłaty manipulacyjnej.

Formularz może składać się z czterech odcinków:

 • dla banku zleceniodawcy,
 • dla banku odbiorcy,
 • dla odbiorcy,
 • dla zleceniodawcy.

Formularz należy wypełniać kolorem czarnym bądź granatowym. W każdym wierszu formularza mieści się maksymalnie 27 znaków. Wypełniając formularz ręcznie należy przestrzegać podziału na kratki (jedna kratka przeznaczona jest na jeden znak). W przypadku wypełnienia komputerowego podział tekstu na kratki niej jest wymagany. W przypadku wpłaty gotówkowej kwotę słownie należy wpisać pismem ręcznym ciągłym - ignorując podział na kratki. Nie należy jednak przekroczyć granic pola. Kwotę w groszach można wpisać w postaci ułamka, np. 99/100. W zależności od tego, czy za pomocą formularza chcemy dokonać wpłaty gotówki czy zrealizować polecenie przelewu należy:

Wpłata gotówkowa

 • Znakiem X przekreślić literę "P" w polu "[W][P]".
 • W pola oznaczone "nr rachunku zleceniodawcy (przelew)/kwota słownie (wpłata)" należy wpisać słownie kwotę wpłaty, przy czym można to zrobić pismem ręcznym ciągłym, ignorując pionowe kreski rozdzielające. Ważne jest jednak, aby cały napis zmieścić w polu.
 • Dla kwoty groszy można użyć skrótu jw. (jak wyżej) lub np. 5/100.

Polecenie przelewu

 • Znakiem X przekreślić literę "W" w polu " [W][P]".
 • W pola oznaczone "nr rachunku zleceniodawcy (przelew)/kwota słownie (wpłata)" należy wpisać pełny numer rachunku bankowego placówki realizującej polecenie przelewu. Oczywiście w wypadku wypełniania ręcznego każdy znak numeru konta należy wpisać w osobną kratkę pola. Łącznie ze znakami rozdzielającymi (kreskami) można wpisać 27 znaków.
 • W momencie realizacji przelewu należy wpisać datę i złożyć stosowne podpisy na poszczególnych odcinkach formularza.

Dodajmy jeszcze, że przy wypełnianiu formularza nie wolno dokonywać żadnych poprawek ani skreśleń w treści dokumentu. Musi on być czytelny dla czytników optycznych.

źródło : bzwbkpartner.pl

Zobacz również :

Generator druczków "Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa"
Generator druczków "Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa"

 

Komentarze  

 
+1 # Karolina 2014-01-29 16:21
A jak to oplata za tablet do plusa to co wpisać w nazwie odbiorcy ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+2 # Artur 2014-01-29 16:52
Jeżeli wpłata jest bezpośrednio na konto Plus`a to tutaj : http://www.plus.pl/indywidualna/Kontakt/ są ich dane adresowe. W przypadku zakupu ratalnego najprawdopodobn iej w nazwie odbiorcy należy podać nazwę banku do którego kierowana jest gotówka.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Język witryny